Profesjonalny serwis żywieniowy jest generatorem wysokich wyników produkcyjnych.

 

W dniu 24.02.2021 r. Dział Żywienia Trzody Chlewnej na fermie przeprowadził badanie grubości słoniny oraz oceniał kondycje loszek i loch. Sukcesem w rozrodzie świń jest dobra ocena kondycji stada podstawowego oraz stworzenie dopasowanego programu żywieniowego.