Z dumą chcemy zakomunikować Państwu, że w związku z uzyskaniem wysokiej oceny stabilności wystawianej według danych
Dun & Bradstreet, otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

Utrzymują go wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria, co świadczy o wysokim poziomie rentowności, zdolności i płynności finansowej firmy ETOS!

Link do certyfikatu poniżej:

https://www.dnb.com.pl/raporthandlowy.aspx?id=2110357&lang=pl