Z dumą chcemy zakomunikować, że w dniu 25.05.2022 r. nasze Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1837

Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się w formie pliku pdf na stronie https://www.pca.gov.pl

akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji