Firma ETOS istnieje na rynku produktów paszowych od 2003 roku. Jej założycielem i osobą zarządzającą jest właściciel Czesław Szymendera, a pracownicy tworzą kompetentny oraz otwarty na wyzwania zespół.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sektorze produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji materiałów paszowych oraz specjalistycznych, innowacyjnych produktów z grupy dodatków i mieszanek paszowych. Pozwoliło to nam na wypracowanie kluczowej pozycji na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Systematycznie doskonalimy procesy produkcji i dystrybucji - poprzez modernizowanie etapów technologicznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe, a przede wszystkim wysoką dbałość o jakość, standaryzację, bezpieczeństwo i efektywność. Zwracamy ogromną uwagę na każdą potrzebę i sygnał ze strony naszych Partnerów, traktując to jako jeden z elementów polityki rozwoju, doskonalenia i unowocześniania firmy i jej produktów. Jesteśmy jednym z tych podmiotów w branży paszowej, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej, konsultacyjnej, kooperacyjnej tak, aby uzyskać pełne zadowolenie naszych odbiorców. Stąd też motto firmy ETOS:

Inspiruje nas współpraca

Stosując powyższe reguły i procedury z powodzeniem rozszerzamy naszą działalność poprzez wprowadzanie na rynki specjalistycznych i zaawansowanych technologicznie dodatków i mieszanek paszowych. Wskazujemy kierunki rozwoju i formułowania w zakresie produktów otoczkowanych, mieszanin kwasów organicznych i substancji aromatycznych, które są stosowane w większości pasz wytwarzanych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności. Zajmowana od kilku lat pozycja lidera branży produktów specjalistycznych stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich upoważnia nas do stwierdzenia, iż ETOS to:

Innowacyjność i bezpieczeństwo w żywieniu