Firma ETOS w dobie rozwoju technologicznego postawiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Skutkiem tego uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkcyjny, spełniający rygorystyczne normy środowiskowe i produkcyjne.

Naszą główną ideą była współpraca z szeroko pojętym przemysłem paszowym, dlatego zakład został wyposażony w urządzenia pozwalające na produkcję wyrobów o różnym przeznaczeniu. Począwszy od mieszanin stężonych kwasów płynnych i nośnikowanych, po mieszanki paszowe i detoksykanty wykorzystywane w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Liczne grono naszych odbiorców ceni sobie szerokie możliwości pakowania jakimi dysponuje nasz zakład. Obecnie pakujemy produkty płynne w opakowania od 1 l  do cystern oraz produkty sypkie od 1 kg do opakowań typu Big Bag.

Cały proces produkcyjny jest ściśle kontrolowany przez wagi i skanery produkcyjne. Sterowanie produkcją odbywa się za pomocą oprogramowania Etomix – program naszego autorstwa, poddawany nieustannej modernizacji w związku z nieustannym rozwojem technologii produkcji.

Wszystkie nasze działania zmierzają w kierunku produkcji wyrobów, których nadrzędną cechą jest wysoka jakość i bezpieczeństwo. Świadectwem tego jest posiadana przez nas certyfikacja GMP + oraz VLOG (wyroby bez GMO). Jesteśmy dumni, że nasz zakład stał się wizytówką naszego regionu i kraju. W krótkim okresie czasu wypełnione zostały jego moce produkcyjne.

Kluczowym dla nas jest Państwa zadowolenie,  które wynika głównie z zaspokojenia oczekiwań co do niekwestionowanej jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów, dlatego ETOS nieustannie dąży do dalszej ekspansji w segmentach swojej działalności, zarówno produkcyjnym jak i wszystkich pozostałych.

Dziękujemy za zaufanie i współpracę!