Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ETOS Czesław Szymendera z siedzibą główną w Poznaniu przy ul. Katowickiej 83c/105, 61-131 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem: NIP 782-159-74-51, numer REGON 634501599.
  Ponadto Firma posiada dodatkowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:
  • Poznań, ul. Katowicka 27/42, 61-131 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Miasto Poznań;
  • Golina, ul. Jarocińska 42, 63-200 Jarocin, woj. Wielkopolskie, pow. Jarociński;
  • Mszczonów, ul. Tarczyńska 113, 96-320 Mszczonów, woj. Mazowieckie, pow. Żyrardowski
 2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektorów ochrony danych, którymi są: Pani Patrycja Grygiel oraz Pan Robert Cedro, z którymi kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); prawnie uzasadnionego interesu administratora, m.in.: dochodzenia roszczeń, obsługi zapytań, profilowania i prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); rejestracji i obsługi konta oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. na podstawie zgody podmiotu; realizacji zadań i obowiązków prawnych, które ciążą na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które odpowiadają za tworzenie, serwisowanie i nadzór naszych systemów informatycznych, nasi podwykonawcy (tj. podmioty współpracujące z nami na podstawie umów powierzenia  w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), podmioty zapewniające bieżącą obsługę doradczą, obsługę logistyczną, pracownicy firmy ETOS zgodnie z ustalonym zakresem powierzonych im Państwa danych oraz instytucje upoważnione na mocy prawa, które zwrócą się do nas z prośbą o udostępnienie Państwa danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących ich archiwizacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy i zamówienia (w tym transportu towaru). Są Państwo zobowiązani do przekazania tych danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadań wynikających z umowy. Niepodanie danych uniemożliwi również zawarcie i wykonanie umowy. Dane takie jak: e-mail i telefon są dobrowolne, jednak niepodanie ich może utrudnić lub wydłużyć termin realizacji zadania.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.